शैक्षणिक प्रोफाइल

शाळा शैक्षणिक प्रोफाइल

शाळेचीपातळी – माध्यमिकव उच्च माध्यमिक

माध्यम       – मराठी

माध्यमिक विषय:

अनिवार्य मराठी, हिंदी/संस्कृत , इंग्रजी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, चित्रकला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण, स्काऊट गाईड

उच्च माध्यमिक विषय:

  • कला शाखा: इंग्रजी, हिंदी/मराठी, राज्यशास्त्र, इतिहास/शिक्षणशास्त्र, अर्थशास्त्र/सहकार, भूगोल, शारीरिक शिक्षण, पर्यावरण.
  • वाणिज्य शाखा : इंग्रजी, हिंदी/मराठी, चि.कार्यपध्दती, पुस्त.पालन व लेखा., वाणिज्य संघटन , अर्थशास्त्र/सहकार,  शारीरिक शिक्षण, पर्यावरण.
  • विज्ञान शाखा : इंग्रजी, हिंदी/मराठी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षण, पर्यावरण, भूगोल .